Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o průběhu řešení pandemie COVID-19 na MČ Praha 10

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/1/2020
Číslo materiálu: 26
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) informaci o průběhu řešení pandemie COVID-19 na MČ Praha 10 dle příloh č. 1, 2, 3 a 6 předloženého materiálu

b) dopis JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., místopředsedkyně vlády a ministryně financí, ze dne 19. května 2020 (příloha č. 4 předloženého materiálu)

 

II. souhlasí

s návrhem odpovědi MČ Praha 10 na dopis JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., místopředsedkyně vlády a ministryně financí, ze dne 19. května 2020 ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1 odeslat odpověď MČ Praha 10 na dopis JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., dle znění přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

                                                                                              Termín: 31. 5. 2020

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-051319/2020

Zpět na začátek usnesení