Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k Návrhové a Realizační části „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/24/2020
Číslo materiálu: 23
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

Návrhovou a Realizační část „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. předkládat ZMČ roční hodnotící zprávu o plnění „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ nejpozději vždy do 30. 6. příslušného kalendářního roku

                                                                                  Kontrolní termín: 30. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-026180/2020

Zpět na začátek usnesení