Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh stanoviska MČ Praha 10 k aktualizovanému řešení a koncepci souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2016

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/23/2020
Číslo materiálu: 22
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. souhlasí

s aktualizovaným řešením a koncepcí souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2019 (schválené k další přípravě usnesením Rady HMP č. 2309 ze 4. 11. 2019)

 

II. vyzývá

hlavní město Prahu k urychlené přípravě a realizaci této pro město nezbytné dopravní stavby

 

III. ukládá

  1. PaedDr. Sekalovi, místostarostovi
    1.  písemně informovat HMP o stanovisku MČ Praha 10 k aktualizovanému řešení a koncepci souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 06/2016

                                                                                              Termín: 5. 6. 2020                             

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Číslo tisku:      P10-012946/2020

Zpět na začátek usnesení