Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení Akčního plánu Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/17/2018
Číslo materiálu: 20
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

Akční plán Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-073256/2018

Zpět na začátek usnesení