Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/16/2018
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí stipendia a uzavření související Smlouvy o poskytování stipendia, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu
  2. poskytnutí stipendia a uzavření související Smlouvy o poskytování stipendia, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
  3. poskytnutí stipendia a uzavření související Smlouvy o poskytování stipendia, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu
  4.  poskytnutí stipendia a uzavření související Smlouvy o poskytování stipendia, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu
  5. poskytnutí stipendia a uzavření související Smlouvy o poskytnutí stipendia, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Ing. Novákovi, starostovi

1.1. podepsat smlouvy o poskytování stipendia na studium dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 8. 2018

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-062348/2018

Zpět na začátek usnesení