Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 3118/7, parc. č. 3118/8, parc. č. 3118/9 - zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/6 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, dle vymezeného celku č. 230 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Krupská 1741-43, IČO 256 48 594

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/11/2018
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1.  schvaluje
  1. prodej pozemků parc. č. 3118/7, parc. č. 3118/8, parc. č. 3118/9 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/6 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr dle vymezeného celku č. 230 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Krupská 1741-43, IČO 256 48 594 dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu 1 531 220 Kč
  2. uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 3118/7, parc. č. 3118/8, parc. č. 3118/9 – zastavěné plochy a nádvoří, parc. č. 3118/6 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr dle vymezeného celku č. 230 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Krupská 1741-43, IČO 256 48 594 dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace“ za celkovou kupní cenu 1 531 220 Kč

 

II. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem Krupská 1741-43 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

- 2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-060873/2018

Zpět na začátek usnesení