Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 24.

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/10/2018
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

              informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 24., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 24., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  2. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 24., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

  1 

Jakutská

1195

1

1195/09

3+1

4 300 000

5 115 001

*******

*******

  2

Holandská

756

17

756/06

1+1

2 879 000

3 290 000

*******

*******

  3

Jerevanská

1067

1

1067/01

2+1

2 629 000

2 774 321

*******

*******

  4

Vladivostocká

1294

17

1294/13

1+1

2 527 000

2 842 000

*******

*******

- 2 -

 

  5

Gruzínská

662

12

662/62

2+1

3 180 000

3 405 000

*******

*******

  6

Vladivostocká

807

5

807/25

2+1

3 140 000

3 309 999

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 31. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S. E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-064556/2018

Zpět na začátek usnesení