Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pracovní pozicí paliativního lékaře

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/4/2018
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 ve výši 950 000 Kč Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvková organizace, IČO 000 64 173, se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, na úhradu nákladů spojených s pracovní pozicí paliativního lékaře na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Ing. Novákovi, starostovi
    1. podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v souladu s bodem I. b) tohoto usnesení

Termín: 24. 8. 2018

 

  1. Radě MČ Prahy 10
    1. zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 na rok 2018 v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 20. 9. 2018

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-063459/2018

Zpět na začátek usnesení