Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/3/2018
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

poskytnutí finančních prostředků na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy, zařazeným do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 10, v celkové výši 400 000 Kč prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                          Termín: 30. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:    P10-074080/2018

Zpět na začátek usnesení