Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/5/2018
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

udělení čestného občanství MČ Praha 10

  • panu doc. Karlu Průšovi in memoriam
  • panu JUDr. Michalu Frabšovi
  • panu doc. RNDr. Josefu Sekyrovi CSc. in memoriam
  • panu Ing. Františku Suchému in memoriam
  • panu Petru Čížkovi

 

II. ukládá

1. JUDr. PhDr. Choděrovi, předsedovi VČO

1.1.      zajistit předání ocenění JUDr. Michalu Frabšovi a panu Petru Čížkovi
a příbuzným pana doc. Karla Průši, pana doc. RNDr. Josefa Sekyry CSc. a pana Ing. Františka Suchého, kterým bylo čestné občanství MČ Praha 10 uděleno in memoriam, na nejbližším slavnostním zasedání Výboru pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10

Termín: 30. 9. 2018

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. PhDr. Choděra, předseda VČO

Číslo tisku:    P10-074369/2018

Zpět na začátek usnesení