Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, stanice č. 5

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/2/2018
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice
č. 5, v celkové hodnotě 440 000 Kč, včetně DPH, skládajícího se z 13 ks klíčovadla z komunikační jednotky Dräger v ceně 135 000 Kč, včetně DPH a 30 ks náhlavních sad s příslušenstvím v ceně 131 000 Kč. Dále 61 ks zásahových rukavic Holík model Penelope plus s neprořeznou membránou v ceně 80 000 Kč a 2 ks přenosného světla Peli Rals 9490, včetně 2 ks náhradních akumulátorů a 2 ks auto adaptérů pro nabíjení akumulátorů v celkové ceně 81 000 Kč.

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                        Termín: 30. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:    P10-074079/2018

Zpět na začátek usnesení