Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej 3,4 m2 nezastavěného pozemku /nádvoří/ z pozemku parc. č. 281 o výměře 211 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice společnosti MITO-Property, spol. s r. o., IČO 266 92 465

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/0/2018
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: stazen

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení