Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného dotačního programu pro rok 2018 v oblasti péče o nemovité objekty památkově hodnotné na území MČ Praha 10

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/15/2018
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného dotačního programu pro rok 2018 v oblasti péče o nemovité objekty památkově hodnotné na území MČ Praha 10

b) uzavření veřejnoprávních smluv dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, včetně případných dodatků, s vybranými příjemci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu č. I. tohoto usnesení, včetně případných dodatků ke smlouvě

Termín: 31. 7. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-058408/2018

Zpět na začátek usnesení