Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej 171 m2 z pozemku parc. č. 3115/1 přisloučených k pozemku parc. č. 3118/28 v k. ú. Strašnice družstvu Dům Nučická 1756-1757, družstvo, IČ: 256 49 043

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/14/2018
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) prodej 171 m2 z pozemku parc. č. 3115/1 přisloučených k pozemku parc. č. 3118/28 v k. ú. Strašnice družstvu Dům Nučická 1756 - 1757, družstvo,  IČO 256 49 043, za celkovou kupní cenu ve výši 42 750 Kč

b) uzavření kupní smlouvy o prodeji 171 m2 z pozemku parc. č. 3115/1 přisloučených k pozemku parc. č. 3118/28 v k. ú. Strašnice družstvu Dům Nučická 1756 - 1757, družstvo, IČO 256 49 043, za celkovou kupní cenu ve výši 42 750 Kč

 

II. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1.1.  zajistit podepsání kupní smlouvy s družstvem Dům Nučická 1756-1757, družstvo,                    IČO 256 49 043, dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-007020/2018

Zpět na začátek usnesení