Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/11/2018
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

záměr prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky, v souladu se Zásadami pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek), dle  přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit přípravu a průběh jednotlivých výběrových řízení na prodej nebytových jednotek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-050879/2018

Zpět na začátek usnesení