Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 18/7/2017 ze dne 8. 12. 2017 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti – domu Strašínská 1236/39 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3101, 3102/1 a 3102/5, vše v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/12/2018
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

     informaci o průběhu prodeje domu Strašínská 12369/39 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3101, 3102/1 a 3102/5, vše v k. ú. Strašnice dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

  1. zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 18/7/2017 ze dne 8. 12. 2017
  2. vrácení kauce ve výši 913 000 Kč a kupní ceny ve výši 15 350 000 Kč panu Ondřeji Soukupovi, bytem Praha 10, Pősslova 1409/3, vítězi elektronické aukce v rámci výběrového řízení na prodej domu Strašínská 1236/39 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3101, 3102/1 a 3102/5, vše v k. ú. Strašnice

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:     P10-061342/2018

Zpět na začátek usnesení