Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 5.

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/10/2018
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 5., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 5., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b) prodej volných nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 5., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č. p.

č. o.

č. nebytové jednotky dle PV

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČO u právnické osoby)

  1 

Mrštíkova

858

33

858/05

34,90

352 000

556 666

Loft Trading, s. r. o.

03949753

  2

Mrštíkova

858

33

858/03

43,60

386 100

571 100

******

******

 

 

- 2 -

 

  3

Starostrašnická

960

35

960/11

17,30

235 000

750 000

******

******

  4

Vršovická

1462

66

1462/310

130,30

2 791 000

3 841 000

BB Bistro, s .r. o.

06703232

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných nebytových jednotek dle bodu II. b) tohoto usnesení

Termín: 31. 10. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-048673/2018

Zpět na začátek usnesení