Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 22.

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/6/2018
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 22., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 22., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  2. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 22., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č. p.

č. o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČO u právnické osoby)

  1 

Kubánské nám.

1268

9

1268/11

2+1

3 450 000

3 450 000

******

******

  2

Vršovická

776

41

776/28

1+1

2 643 000

3 030 000

******

******

  3

Moskevská

366

23

366/02

1+1

1 644 000

2 470  000

******

******

  4

Voroněžská

373

13

373/08

1+0

1 360 000

2 544 732

VENTRILO s.r.o.

05568099

  5

Užocká

1209

3

1209/15

1+1

2 460 000

3 100 000

Výběr reality, s.r.o.       

25676377           

- 2 -

 

 

  6

Kodaňská

61

43

61/02

1+kk

1 280 000

2 125 000

******

******

  7

Jakutská

1196

3

1196/12

2+1

2 389 000

4 069 008

******

******

  8

Jakutská

1205

21

1205/08

2+1

2 147 000

4 070 556

******

******

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1.   uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. b) tohoto   usnesení

                                                                               Termín: 30. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-020320/2018

 

Zpět na začátek usnesení