Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 4.

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/14/2018
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 4., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 4., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b) prodej volných nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 4., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

Č. nebytové jednotky dle PV

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČO u právnické osoby)

  1 

Moskevská

95

45

95/15  95/18

26,3    13,8

951 450

2 765 000

*******

*******

  2

Moskevská

1464

61

1464/339

229

3 683 820

6 345 000

Omikron development s.r.o.

04585976

 

 

- 2 -

 

  3

Taškentská

1413

8

1413/33

37,9

962 450

1 505 000

Omikron development s.r.o.

04585976

  4

Vršovická

1462

66

1462/327

65,5

1 913 780

3 190 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných nebytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín:  30. 6. 2018

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:   P10-008514/2018

Zpět na začátek usnesení