Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k podání adresovanému RMČ:
Upozornění na proplacení částky za stavební úpravy NP (p. *******************, ze dne 6. 12. 2017)

Datum přijetí: 14.12.2017
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: 993

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

podání adresované RMČ: Upozornění na proplacení částky za stavební úpravy NP (p. ******************, ze dne 6. 12. 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-126454/2017

Zpět na začátek usnesení