Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na udělení souhlasu s prodloužením smlouvy o podnájmu NP v ZŠ Karla Čapka

Datum přijetí: 14.12.2017
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: 992

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s prodloužením smlouvy o podnájmu nebytových prostor za účelem provozování klubovny a skladu potápěčského vybavení

 

Ulice

K. ú.

Podl.

Počet

m2

Jméno-Firma

Účel podnájmu

Na dobu

Nájemné v

Kč/rok bez DPH

KMN dne

stanovisko

Kodaňská 16/658

Vršovice

1. NP

budova 4 796

 

 

 

50

nájemce

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

 

podnájemce

go deep s.r.o.

klubovna a sklad potápěčského vybavení

nájemce

neurčitou

 

 

 

 

 

 

podnájemce

určitou

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

nájemce:

359 700,-

(75 Kč/m2/rok)

 

 

 

 

 

podnájemce:

47 500,-

(950 Kč/m2/rok)

27. 11 2017

souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu určitou

od 1. 1. 2018

do 31. 12. 2019

(viz Příloha č. 2,

poř. č. 4/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Anotace:         nebytové prostory; školství

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Staněk, pověřený ved. OBN

Číslo tisku:      P10-125754/2017

 

Zpět na začátek usnesení