Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 1351/2 o výměře 345 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice dle vymezeného celku č. 64 vlastníkům zapsaným na LV č. 1262 vedeném pro k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 8.12.2017
Číslo usnesení: 18/0/2017
Číslo materiálu: 20
Stav materiálu: k projednání

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení