Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 315 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 m2 v k. ú. Vršovice dle vymezeného celku č. 7 společnosti PMB impex, spol. s r. o., IČ: 485 38 485

Datum přijetí: 8.12.2017
Číslo usnesení: 18/0/2017
Číslo materiálu: 21
Stav materiálu: k projednání

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení