Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej 1 m2 pozemku parc. č. 4390/101 zastavěná část plochy pod garáží v k. ú. Strašnice spoluvlastníkům pozemku parc č. 4390/24 zapsaným na LV č. 1838 v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 8.12.2017
Číslo usnesení: 18/0/2017
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: k projednání

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení