Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o výsledku kvalifikovaného posouzení možnosti zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/6/2017
Číslo materiálu: 21
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí 

informaci o výsledku kvalifikovaného posouzení možnosti zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., Výborem pro životní prostředí, dle důvodové předloženého materiálu

 

II.   neschvaluje

na základě doporučení Výboru pro životní prostředí zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.

 

III. schvaluje

na základě doporučení Výboru pro životní prostředí:

a) zadání veřejné zakázky na zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10 formou zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

b) zadání veřejné zakázky na zajištění úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10, formou zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

 

 

- 2 -

 

 

 

c) zadání veřejné zakázky na zajištění správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 (v rozdělení na části A, B, C dle územního klíče) formou zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

IV. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit vyhlášení zadávacích řízení dle bodu III. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 10. 2017

 

1.2.    informovat ZMČ Praha 10 o průběhu zadávacích řízení na zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10

 

Kontrolní termín: 30. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-089095/2017

Zpět na začátek usnesení