Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí věcného daru Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/1/2017
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí věcného daru Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV, v celkové hodnotě 235 000 Kč, včetně DPH, skládajícího se z příslušenství k radiostanicím TETRAPOL THP 700 (20 ks ručních ovladačů MR 37, 16 ks klipsny s úchytem KLP 700, 16 ks náhlavních souprav RP-95, 25 ks zvukovodů k RP-95/S-92) v hodnotě 130 000 Kč, včetně DPH, 14 ks outdoorových kamer GoPro Hero, včetně klipsu na prsa, pouzdra a paměťové karty 32 GB v hodnotě 105 000 Kč, včetně DPH

 

  1. snížení rozpočtu 0010 – Pokladní správa

ORJ 1010, § 6409, pol. 5901 Nespecifikovaná rezerva neinvestiční

                                   -235 tis. Kč

  1. zvýšení rozpočtu 0091 – Vnitřní správa

ORJ 0791, § 5311, pol. 5194 – Věcné dary

                                                                                                    +235 tis. Kč

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. b) a c) tohoto usnesení

 

                                                                                   Termín: 14. 10. 2017

 

  1. zajistit realizaci bodu I. a) tohoto usnesení

                                                                                        Termín: 30. 11. 2017

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-082316/2017

Zpět na začátek usnesení