Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s Městskou knihovnou v Praze za účelem zřízení nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/21/2017
Číslo materiálu: 20
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

  1. zřízení nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice, Počernická 524/64, Praha 10 – Malešice

 

  1. uzavření smlouvy o spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, se sídlem Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha - Staré Město, IČO: 000 64 467 za účelem zřízení nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

  1. poskytnutím jednorázové účelové dotace Městské knihovně v Praze, se sídlem Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha - Staré Město, IČO : 000 64 467, na úhradu nákladů na pořízení a instalaci interiéru nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice v maximální výši 1 452 000 Kč

 

II.   ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit uzavření smlouvy o spolupráci s Městskou knihovnou v Praze za účelem zřízení nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice, schválenou v bodě I. b) tohoto usnesení

Termín: 15. 10. 2017

 

 

- 2 -

 

 

1.2.    zajistit poskytnutí jednorázové účelové dotace na úhradu nákladů na pořízení a instalaci interiéru nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice Městské knihovně v Praze v souladu se smlouvou o spolupráci

 

Kontrolní termín: 30. 4. 2018

 

1.3.    realizovat kroky nezbytné pro zřízení nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice, Počernická 524/64, Praha 10 - Malešice v souladu s tímto usnesením a smlouvou o spolupráci

 

Kontrolní termín: 30. 6. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen rady

Číslo tisku:      P10-088388/2017

Zpět na začátek usnesení