Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pozicí paliativní zdravotní sestry

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/20/2017
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pozicí paliativní zdravotní sestry na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a to ve výši uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

 

  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Ing. Novákovi, starostovi

1.1. podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace v souladu s bodem I. b) tohoto usnesení

Termín: 20. 10. 2017

 

2. Radě MČ Prahy 10

2.1. zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 10 na rok 2017 v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 20. 11. 2017

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-082869/2017

Zpět na začátek usnesení