Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 19.

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/13/2017
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

              informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 19, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 19., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 19., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

  1 

Donatellova

2004

4

2004/49

3+1

1 573 000

3 687 111

*******

*******

  2

Útulná

504

21

504/13

1+1

1 175 000

2 245 000

*******

*******

  3

Charkovská

445

1

445/07

2+1

1 909 000

5 715 000

*******

*******

  4

Věšínova

190

10

190/2

1+1

1 148 000

2 612 000

*******

*******

 

- 2 -

 

 

  5

Brtnická

1034

8

1034/10

1+0

979 000

1 775 000

*******

*******

  6

Záběhlická

1749

39

1749/04

1+0

589 000

1 800 000

*******

*******

  7

Průběžná

1798

43

1798/11

3+kk

2 704 000

4 305 000

*******

*******

  8

Litevská

1282

1

1282/01

2+1

1 924 000

3 705 555

*******

*******

  9

Průběžná

1828

67

1828/3

3+1

2 068 000

4 340 000

*******

*******

10

Mrštíkova

858

33

858/19

2+1

2 766 000

5 025 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1.  uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 29. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:   P10-073424/2017

Zpět na začátek usnesení