Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 18.

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/12/2017
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

              informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 18., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 18., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 18., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

  1 

Minská

775

4

775/04

1+0

1 008 000

2 280 000

*******

*******

  2

Tádžická

1424

2

1424/117

2+1

1 772 000

3 260 000

*******

*******

  3

Ruská

709

78

709/07

2+1

2 532 000

5 846 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

 

  4

Slovinská

995

18

995/13

1+1

1 658 000

3 595 000

*******

*******

  5

Na Louži

1027

12

1027/9

2+1

2 747 000

5 035 000

*******

*******

  6

Bělocerkevská

584

25

584/04

1+1

1 444 000

2 740 000

*******

*******

  7

Kodaňská

862

42

862/08

1+0

869 000

1 785 000

*******

*******

  8

Na Louži

1309

25

1309/13

2+1

2 532 400

4 820 000

*******

*******

  9

Ruská

1230

154

1230/06

2+1

1 428 000

2 725 000

*******

*******

10

Slovinská

765

15

765/15

1+1

1 771 000

4 185 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 29. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:   P10-060211/2017

Zpět na začátek usnesení