Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21 – Fórum Zdravé Prahy 10 a výsledky hlasování ke stanovení 10P v roce 2017

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/31/2017
Číslo materiálu: 27
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

a) informaci o průběhu Fóra Zdravé Prahy 10 a ověřovací ankety ke stanovení 10P – největších priorit občanů Prahy 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b) výsledky hlasování v anketě ke stanovení 10P – největších priorit občanů Prahy 10 dle důvodové zprávy a příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu

 

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 návrh komunitního plánu Zdravé Prahy 10 pro období 2017/2018

 

                                                                                              Termín: 20. 9. 2017

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Cabrnochová, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-058018/2017

Zpět na začátek usnesení