Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“, „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ a „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/32/2017
Číslo materiálu: 28
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí 

informaci o průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“, „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ a „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

prověření možnosti zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

III.   zrušuje

a)část usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/17/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“ v bodě II./1.1.

b)část usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/18/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ v bodě II./1.1.

c)část usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/19/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ v bodě II./1.1.

- 2 -

 

IV.   ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    vyžádat si od společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., dodání podkladů potřebných pro kvalifikované posouzení možnosti zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., a následně je postoupit Výboru životního prostředí ZMČ Praha 10

Termín: 31. 7. 2017

 

1.2.    zajistit Výboru životního prostředí prostřednictvím Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje, Odboru majetkoprávního a společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., potřebnou součinnost pro posouzení možnosti zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.

Kontrolní termín: 31. 8. 2017

 

1.3.    informovat ZMČ Praha 10 o výsledku kvalifikovaného posouzení možnosti zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., provedeného Výborem životního prostředí, a navrhnout další postup

 

Kontrolní termín: 30. 11. 2017

 

2.  Výboru životního prostředí ZMČ Praha 10

2.1.    kvalifikovaně posoudit možnost zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., na základě podkladů dodaných dle bodu IV./1.1. tohoto usnesení

Kontrolní termín: 31. 8. 2017

 

2.2.    výsledky posouzení provedeného dle bodu IV./2.1. tohoto usnesení postoupit Radě MČ Praha 10

Kontrolní termín: 30. 9. 2017

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-057752/2017

Zpět na začátek usnesení