Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 6. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2017

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/30/2017
Číslo materiálu: 26
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 6. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2017 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování a uzavření veřejnoprávních smluv s vybranými subjekty – na podpořené projekty dle schválené vzorové Smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Termín: 3. 7. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-053936/2017

Zpět na začátek usnesení