Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o postupu v realizaci návrhů, které zvítězily v 1. ročníku projektu Moje stopa

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/28/2017
Číslo materiálu: 23
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o stavu realizací návrhů, které zvítězily v 1. ročníku projektu Moje stopa dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-046647/2017

Zpět na začátek usnesení