Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení čistopisu Generelu veřejných prostranství Prahy 10

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/20/2017
Číslo materiálu: 22
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.      schvaluje

čistopis Generelu veřejných prostranství Prahy 10 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

II. ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1.zajistit aplikování tezí Generelu veřejných prostranství Prahy 10 dle jeho čistopisu schváleného v bodě I. tohoto usnesení

 

                                                               Termín: průběžně

                                                                                             Kontrolní termín: 31. 12. 2017

 

1.2. zajistit pravidelnou aktualizaci Generelu veřejných prostranství Prahy 10 v řádu 5 let od jeho schválení

                                                                                               Kontrolní termín: 31. 12. 2017

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-001441/2017       

Zpět na začátek usnesení