Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/24/2017
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017 mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 10, na jejímž základě jsou částečně financovány sociální služby realizované CSOP v Praze 10, p. o., ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Ing. Novákovi, starostovi

1.1. podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017 schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                              Termín: 31. 7. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-046923/2017

Zpět na začátek usnesení