Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3021)

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/18/2017
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

rozdělení účelových investičních dotací HMP na akce na rok 2017:

 

a)Výstavba MŠ Nad Vodovodem

aa)  Zvýšení příjmu:

Zvýšení paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, položku Nespecifikované rezervy

 Výstavba MŠ  Nad Vodovodem

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1082

6409

5901

000000084

80375212028

-25 000

 

ab)  Zvýšení výdaje:

Zvýšení paragrafu Mateřské školy, položky Budovy, haly a stavby

 Výstavba MŠ Nad Vodovodem

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0482

3111

6121

000000084

80375212028

25 000

 

 

 

- 2 -

 

 

b)Půdní vestavba a rekonstrukce ŠJ ZŠ Kodaňská

ba)  Zvýšení příjmu:

Zvýšení paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, položku Nespecifikované rezervy

 Půdní vestavba a rekonstrukce ŠJ ZŠ Kodaňská

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1082

6409

5901

000000084

80376215008

-20 000

 

bb) Zvýšení výdaje:

Zvýšení paragrafu Základní školy; položky Budovy, haly a stavby

 Půdní vestavba a rekonstrukce ŠJ ZŠ Kodaňská

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0482

3113

6121

000000084

80376215008

20 000

 

 

II. ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1. provést rozdělení dotace v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017 dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                              Termín: 15. 7. 2017

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E. 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-060010/2017

Zpět na začátek usnesení