Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej staveb občanské vybavenosti bez č. p. / č. e., zapsaných na LV 1825 pro k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 na pozemcích parc. č. 3054/11, 3054/12, 3054/13, 3054/14, 3054/15, 3054/16 a 3060/23, vše k. ú. Michle

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/17/2017
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej staveb občanské vybavenosti bez č. p./č. e., zapsaných na LV 1825 pro k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 na pozemcích parc. č. 3054/11, 3054/12, 3054/13, 3054/14, 3054/15, 3054/16 a 3060/23, vše k. ú. Michle

 

II. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na prodej staveb občanské vybavenosti bez č. p./č. e., zapsaných na LV 1825 pro k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 na pozemcích parc. č. 3054/11, 3054/12, 3054/13, 3054/14, 3054/15, 3054/16 a 3060/23, vše k. ú. Michle

 

b)prodej staveb občanské vybavenosti bez č. p./č. e., zapsaných na LV 1825 pro k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 na pozemcích parc. č. 3054/11, 3054/12, 3054/13, 3054/14, 3054/15, 3054/16 a 3060/23, vše k. ú. Michle, společnosti BesTen, s. r. o., Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10, IČ: 262 08 946, za nabízenou kupní cenu ve výši 300 000 Kč

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvu na prodej staveb občanské vybavenosti bez č. p./č. e., zapsaných na LV 1825 pro k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 na pozemcích parc. č. 3054/11, 3054/12, 3054/13, 3054/14, 3054/15, 3054/16 a 3060/23, vše k. ú. Michle

Termín: 31. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-052708/2017

Zpět na začátek usnesení