Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/3, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/14/2017
Číslo materiálu: 12.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

nabídku na využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 3017/3, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10

 

II. neschvaluje

využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 3017/3, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10, na základě nabídky doručené MČ Praha 10 dne 6. 4. 2017, a tedy koupi budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 3017/3, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10, za kupní cenu 175 000 Kč

 

III.  ukládá

                   1. Radě MČ Praha 10

1.1. informovat vlastníka garáže - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 3017/3, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10, o tomto usnesení

Termín: 30. 6. 2017

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-049759/2017

Zpět na začátek usnesení