Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budovám bez č. p./č. e. - garážím stojících na pozemcích parc. č. 2193/8, parc. č. 2239/54, parc. č. 2239/41, parc. č. 2239/1 a 2240/6, k. ú. Vršovice, které jsou ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/13/2017
Číslo materiálu: 12.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

nabídku, na využití předkupního práva k budovám bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemcích parc. č. 2193/8, parc. č. 2239/54, parc. č. 2239/41, parc. č. 2239/1 a 2240/6, k. ú. Vršovice, ve správě městské části Praha 10

 

II. neschvaluje

využití předkupního práva k budovám bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemcích parc. č. 2193/8,  parc. č. 2239/54, parc. č. 2239/41, parc. č. 2239/1 a 2240/6, k. ú. Vršovice, ve správě městské části Praha 10, na základě nabídky doručené MČ Praha 10 dne 6. 4. 2017, a tedy koupi budov bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemcích parc. č. 2193/8, parc. č. 2239/54, parc. č. 2239/41, parc. č. 2239/1 a 2240/6, k. ú. Vršovice, které jsou ve správě městské části Praha 10, za kupní cenu 175 000 Kč za jednu garáž (souhrnná cena za všech pět garáží ve výši 875 000 Kč)

 

 

III.  ukládá

              1.  Radě MČ Praha 10

1.1. informovat vlastníka garáží - budov bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemcích parc. č. 2193/8, parc. č. 2239/54, parc. č. 2239/41, parc. č. 2239/1 a 2240/6, k. ú. Vršovice, ve správě městské části Praha 10, o tomto usnesení

                                                                                              Termín: 30. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-049756/2017

Zpět na začátek usnesení