Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 2.

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/12/2017
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 2., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 2., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

b)prodej volných nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 2., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. nebytové jednotky dle PV

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

  1 

Průběžná

1826

63

1826/13

153,75

1 543 560

3 945 000

*******

*******

  2

Průběžná

1939

1940

58

60

1939/13

246

2 054 050

4 090 050

*******

*******

  3

Průběžná

1940

1941

60

62

1941/13

206,6

1 785 760

4 445 000

DITA-MED, s.r.o.

24165549

 

 

- 2 -

 

 

  4

Ruská

946

88

946/36

470

2 461 130

4 307 967

*******

*******

  5

U Roháčových kasáren

188

18

188/9

140,1

638 660

638 660

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných nebytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 31. 8. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-029848/2017

Zpět na začátek usnesení