Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/2/2017 ze dne 20. 3. 2017 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 16.

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/8/2017
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o prodeji volné bytové jednotky č. 1195/09 v domě Jakutská 1195/1, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 16., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/2/2017 ze dne 20. 3. 2017 v části II., řádek šestý:

 

 

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Velikost bytu

Odhadní

cena v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

Jakutská

1195

1

1195/09

3+1

2 488 000

4 712 000

*******

*******

 

 

 

 

- 2 -

 

 

III. schvaluje

prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 16., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

  1 

Bajkalská

1191

16

1191/05

1+1

1 226 000

2 477 110

*******

*******

  2

Holandská

115

18

115/09

1+0

371 000

1 350 000

*******

*******

  3

Na Spojce

731

1

731/30

1+1

1 511  000

3 440 454

*******

*******

  4

Bajkalská

1173

34

1173/7

2+1

1 778 000

3 608 485

*******

*******

  5

Černomořská

371

16

371/03

1+1

777 000

2 370 000

*******

*******

  6

Jakutská

1195

1

1195/03

1+0

746 000

1 630 000

Výběr Reality, s.r.o.

256 76 377

  7

Jakutská

1195

1

1195/07

2+1

2 398 000

4 205 000

*******

*******

  8

Na Spojce

731

1

731/21

1+1

1 867 000

2 892 005

Výběr Reality, s.r.o.

256 76 377

  9

Kišiněvská

801

6

801/2

2+1

1 800 000

3 005 000

AAA Realitní fond, a.s.

274 13 934

 

 

IV. neschvaluje

vrácení kauce ve výši 248 800 Kč panu *******, datum narození *******, bytem *******, vítězi elektronické aukce v rámci výběrového řízení na prodej volné bytové jednotky č. 1195/09 v domě Jakutská 1195/1, Praha 10

 

V. ukládá

   1.  Radě MČ Praha 10

1.1. vyhlásit opakované výběrové řízení na volnou bytovou jednotku č. 1195/09 v domě Jakutská 1195/1, Praha 10, formou elektronické aukce dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 12. 2017

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty    

Číslo tisku:     P10-041028/2017

 

 

Zpět na začátek usnesení