Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 17.

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/9/2017
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 17., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 17., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

b)prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 17., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

  1 

Na Hroudě

1861

63

1861/8

2+1

1 563 000

3 475 000

*******

*******

  2

Jakutská

1203

17

1203/02

1+1

1 425 000

2 545 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

  3

Jakutská

1201

13

1201/01

2+1

2 556 000

3 740 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

- 2 -

 

 

  4

Moskevská

667

68

667/21

1+1

1 456 000

3 040 000

*******

*******

  5

Moskevská

95

45

95/03

3+1

3 333 000

6 400 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

  6

Jakutská

1201

13

1201/07

2+1

2 076 000

3 664 000

*******

*******

  7

Jakutská

1204

19

1204/02

1+1

1 391 000

2 885 000

*******

*******

  8

Jakutská

1196

3

1196/01

1+1

1 322 000

2 655 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

  9

Na Hroudě

1864

69

1864/11

2+1

1 527 000

3 700 000

*******

*******

10

Moskevská

1464

61

1464/172

2+0

1 843 000

2 850 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 29. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-038432/2017

Zpět na začátek usnesení