Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/39/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1293, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 19, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/7/2017
Číslo materiálu: 6.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/39/2013 ze dne 29. 4. 2013 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena v Kč

*******

*******

1293/1

1 093 408

*******

*******

-

-

*******

*******

1293/2

1 083 230

*******

*******

1293/3

862 222

*******

*******

-

-

 

- 2 -

 

 

 

*******

*******

1293/4

886 940

*******

*******

-

-

*******

*******

1293/5

846 228

*******

*******

1293/6

862 222

*******

*******

1293/7

886 940

*******

*******

1293/8

846 228

*******

*******

1293/9

862 222

*******

*******

1293/10

886 940

*******

*******

-

-

*******

*******

1293/11

846 228

*******

*******

-

-

*******

*******

1293/12

862 222

*******

*******

1293/13

886 940

*******

*******

-

-

*******

*******

1293/14

846 228

*******

*******

1293/15

862 222

*******

*******

1293/16

886 940

*******

*******

1293/17

846 228

*******

*******

-

-

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-007327/2017

Zpět na začátek usnesení