Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro kalendářní rok 2017

Datum přijetí: 20.2.2017
Číslo usnesení: 14/13/2017
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) pro rok 2017 paušální částku jako náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, a to ve výši 450,- Kč/hod.

b) přílohu č. 2 a 3 předloženého materiálu jako závazné podklady pro stanovení a výpočet náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel: Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:    P10-003335/2017

Zpět na začátek usnesení