Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21

Datum přijetí: 20.2.2017
Číslo usnesení: 14/12/2017
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

a) informaci o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b) Plán zlepšování programu Zdravá Praha 10 a MA21 pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Mgr. Cabrnochové, uvolněné člence RMČ

1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávu o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21, včetně informace o vyhodnocení plnění Plánu zlepšování programu Zdravá Praha 10 a MA21 pro rok 2017

 

                                                                                              Termín: 31. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Cabrnochová, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-005965/2017

 

Zpět na začátek usnesení