Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10

Datum přijetí: 20.2.2017
Číslo usnesení: 14/14/2017
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

oznámení paní Emílie Štěrbové o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel: JUDr. Ledl, předseda NaV

Číslo tisku:    P10-012694/2017

Zpět na začátek usnesení