Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodloužení termínu předložení Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2016

Datum přijetí: 20.2.2017
Číslo usnesení: 14/11/2017
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prodloužení termínu stanoveného usnesením ZMČ Praha 10 č. 20/2/2013 ze dne 16. 12. 2013 v bodě II./1.2., a to do 30. 6. 2017

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-000877/2017

Zpět na začátek usnesení