Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 731/31, v ulici Na Spojce 731/1, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 20.2.2017
Číslo usnesení: 14/10/2017
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 731/31, v ulici Na Spojce 731/1, k. ú. Vršovice, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 10. 10. 2016 do 7. 11. 2016
  2. prodej pronajaté nebytové jednotky č. 731/31, umístěné v budově č. p. 731, ul. Na Spojce, č. o. 1, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 731 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to vítěznému uchazeči společnosti Proxia, s. r. o., se sídlem Hadovitá 962/10, 141 00, Praha 4, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení, tj. 3 011 500,- Kč

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m²

Uchazeč

 

Datum narození

kupujícího

(IČ u právnické osoby)

 

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Odhadní

cena v Kč

Na Spojce

731/1

Vršovice

731/31

provozovna

1.PP

93

Proxia, s.r.o.

 

 

05472181

3 011 500

1 027 950

 

 

 

- 2 -

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování návrhu kupní smlouvy o převodu nebytové jednotky do vlastnictví a předložit ji vítěznému uchazeči k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 7. 2017

 

1.2. uzavřít smlouvu o převodu nebytové jednotky do vlastnictví s vítězným uchazečem dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                            Termín: 30. 8. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-005823/2017

Zpět na začátek usnesení