Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu tajemníka/ce Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/24/2016
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. odvolává

paní Lucii Vankovou z funkce tajemnice Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10, ke dni 1. 12. 2016

 

II. volí

do funkce tajemníka Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10 Ing. Zbyňka Placha, s účinností od 2. 12. 2016

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel: Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku :   P10-114632/2016

Zpět na začátek usnesení